چطوری با مادرت آشنا شدم

چطوری با مادرت آشنا شدم
پدر من -روحش شاد- همیشه می گفت دزد قبل از این که بخواد خونه ای رو بزنه اول به راه فرار فکر می کنه. حالا هر کسی هم که سریالی رو می سازه اول از همه باید به پایان سریال فکر کنه. بعد از مدتها تونستم سریال چطوری با مادرت آشنا شدم رو تا آخر ببینم. کاش نمی دیدم. تقریبا هر جور دیگه ای که سریال رو تموم می کرد بهتر از این بود. یعنی اگه سازنده سریال رو ببینم بهش می گم تو رو جان مادرت راستا حسینی واقعا چی خیال کردی که سریال رو اینجوری تموم کردی. اصلا حتی یک لحظه قبل از تموم کردنش هم به تموم کردنش فکر کرده بودی؟! فکر کنم سازنده تازه بعد از ساختن قسمت آخر فهمیده که این قسمت آخر بوده! امیدوارم سریال خانه پوشالی اینطوری تموم نشه. بی تابانه منتظر فصل سومش هستم. دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار  

One Response »

  1. However, the dot matrixx is the cheapest printer woth a poor printing quality.
    Thhe paarticular brother printer toner tubes are broadly useed ddue
    to its huge possibility for cost savings while creating excellent
    copies of files. Both toner cartridge and toner have their lifce span which is often limited to number of prints for exsmple life span of any toner can be 200 copies
    while life span of any toner cartrudge can be 2000 copies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *