غر غر

غر غر

اگه از یه چیز متنفر باشم اینه که وقتی هوا تاریکه و سرده از خونه بیام بیرون که برم سر کلاس!
بدیش اینه که کلاس های غروب از ماه نوامبر تا ماه مارچ همه می خورند به تاریکی و سرما!
آخه کدوم شیرپاک خورده ای به فکرش رسیده ساعت هفت تا ده شب کلاس بگذاره؟ لااقل شش تا نه می گذاشتند. بهتر بود. خیلی بهتر بود.

دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *