Drug Classification Zithromax

Drug Classification Zithromax

Drug Classification Zithromax, نوشته تلخ است. جوان ترها لطفا نخوانند.

بعضی فیلم ها, Drug Classification Zithromax coupon,خصوصا واقعی هاش بدجور آدم رو تکون می دن. 1000mg Drug Classification Zithromax, ده دقیقه فیلم مستند بود مال جنگ جهانی دوم. آلمانی ها توی یوگسلاوی. توی یه دهکده یوگسلاوها یه سرباز آلمانی رو کشته بودند, Drug Classification Zithromax. آلمانی ها اومدن مردم دهکده رو جمع کردند توی قبرستون دهکده, 150mg Drug Classification Zithromax. زن و مرد و بچه. Drug Classification Zithromax india, ده تا مرد رو از درخت آویزون کردند و دار زدند همونجا جلوی چشم ملت. جسد مردها رو می کشیدند و تکون می دادند که مطمین بشند که مرده اند. Drug Classification Zithromax, ده تا مرد دیگه رو ردیف کردند جلوی دیوار و با تیر کشتند باز هم همونجا جلوی چشم ملت. تیر خلاص رو هم زدند توی مغزهاشون, Drug Classification Zithromax uk.

مردها نه التماس کردند و نه مقاومت. Drug Classification Zithromax canada, مردم یک کلمه هم حرف نزدند. فقط ساکت نگاه کردند. همین.., Drug Classification Zithromax.

...., 50mg Drug Classification Zithromax.

همکارم می گه کلمه ی فاک انگیسی در اصل از چهار حرف اختصاری ف (fornication به معنی زنا) یو (under یا تحت) سی (consent  یا تایید) کی (king یا شاه) تشکیل می شه. Drug Classification Zithromax mexico, به معنی زنا تحت تایید شاه بوده و مربوط به هزاران سال پیش می شه که وقتی سرزمینی رو اشغال می کردند تحت فرمان و مجوز شاه -عموما- به زن ها تجاوز جنسی می کردند.

..... Drug Classification Zithromax, به درست یا غلط بودن ریشه ی این کلمه ندارم.
بحثم در مورد جنگ هست و حقیقت انکار ناپذیر تجاوز به زن ها و کشتار نسل ها, 20mg Drug Classification Zithromax. همسر سربازهایی که از جنگ بر می گردند چه حسی دارند. Drug Classification Zithromax japan, همسر مردانی که به جنگ می رند چه حسی دارند. سربازهایی که از جنگ بر می گردند ایا هرگز می تونند مثل قبل زندگی کنند؟
همین آدم ها آلمانی ها یوگسلاو ها فرانسوی ها ایرانی ها عراقی ها اگر جنگی به کار نبود چقدر شبیه هم بودند. چقدر زیاد, Drug Classification Zithromax.

.....

مادران داغدار جنبش سبز, یا همه ی مادرها, ترسشون اینه که فرزندشون مثل ندا باشه و سهراب و محمد و... یا مثل بسیجی هایی که می زنند و اسم ندارند. مادرهای بسیجی ها آیا از مادر های داغدار شاد ترند؟
چقدر نفرت و تلخی توی وجود آدم می تونه آدم رو راضی کنه کسی رو زیر ضربه های باتوم و لگد و مشت بکشه. Drug Classification Zithromax, ریشه ها یکی ست...نمود ها متفاوت. ریشه در ذات آدمی ست. میوه را ما می پروریم.

دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار.

Similar posts: Tetracycline Use And Bees. Prozac Suicide. Zithromax Rocephin Difulcan Vaginitis. Retin A Remove Sun Tan japan. Synthroid Doses craiglist. Lisinopril And Cialis Interaction craiglist.
Trackbacks from: Drug Classification Zithromax. Drug Classification Zithromax. Drug Classification Zithromax. Drug Classification Zithromax ebay. 150mg Drug Classification Zithromax. 10mg Drug Classification Zithromax.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *