Cialis Stories

Cialis Stories

Cialis Stories, در برخورد یک اقلیت با یک اکثریت دو راه حل وجود داره. Cialis Stories craiglist, یا گوش به حرفشون بدی و مثل بچه ی آدم بکشی کنار. یا اونقدر گولا گولا کنی که یه عده شون دمشون رو بگذارن رو کولشون و در برند, 750mg Cialis Stories, 40mg Cialis Stories, یه عده ی دیگه رو بفرستی اون دنیا, یه عده ی دیگه رو بفرستی یه دنیایی که هر لحظه آرزو کنند برند اون دنیا, 20mg Cialis Stories, 30mg Cialis Stories, و یه عده ی دیگه رو جوری کباب کنی که تا جون دارند بگند بد بده.

اونوقت اقلیت ات بشه اکثریت و با خیال راحت حکومت بنماید...تا ابدالآباد, Cialis Stories overseas. Cialis Stories canada, بد کلکی هم نیست. چرا به فکر اقلیت (های) قبلی نرسیده بود دقیقا حالیم نیست, Cialis Stories. گمونم یا شیطون کوچولو اینجوری تو دلشون گولشون نزده بود, 250mg Cialis Stories. Cialis Stories mexico, یا شیطان بزرگ عینهو مبارک یه تلفنی زد بهشون و گفت بساطتون رو برچینید لطفا.
حالا این که اگه مبارک حافظ منافع اسراییل بود -همونجوری که در مورد شاه می گفتند- واسه چی اوباما باید تلفنی بهش بگه هررری, Cialis Stories japan, و یه دوربین به شکل زنده شورش رو پخش کنه, و کل جریان در دو سه هفته سر و تهش هم بیاد...بنده سر در نمیارم. سیاست علمی است ماورای درک ذهن بنده.

منتها اینجور که به عقل ناقص من می رسه یه جاییش با جاهای دیگه اش جور در نمیاد.

دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار.

Similar posts: Amoxicillin And Coumadin. Zithromax And Muscular Dystrophy. Twins On 50 Mg Clomid. Effects Of Taking Tetracycline Long Term mexico. Flagyl Doseage For A Puppy canada. Powdered Tetracycline For Birds canada.
Trackbacks from: Cialis Stories. Cialis Stories. Cialis Stories. Cialis Stories japan. 1000mg Cialis Stories. 40mg Cialis Stories.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *