میشل اوباما

میشل اوباما

د بیا…چه لباس قشنگی پوشیده میشل اوباما در مهمانی شام ریاست جمهوری.

مهمش اینه که طراح لباس یه هندی آمریکایی هست. کل صحبتهای دیشب کانال سی ان ان در مورد اهمیت دادن اوباما به هندی ها بود که از اهم مساپلش امکان همکاری آمریکا با هندوستانه در مورد معضل جنگ افغانستان.

توی این فکرم که چقدر احتمالش هست اون همه جایزه ی اسکار برای فیلم slum dog millionaire هم یه جورایی به امکان همکاری با هند در مسایل افغانستان و پاکستان مربوط بوده باشه!

تمام این آشغال پاشغال ها به کنار لباس میشل خانوم خیلی قشنگه. باراک خان هم که تیریپش حرف نداره. مثل همیشه.

دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار

One Response »

  1. لباسش که حرف نداره ولی این میشل خانوم از اوناست که یک پارچه هم بپیچه دورش بهش میاد. من از هیکلش خیلی خوشم میاد.
    راستی تو فیلم ۲۰۱۲ هم اول از همه دانشمند هندیه می فهمه چه بلایی داره سر عالم میاد ولی خب عاقبتش رو هم که دیدی.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *