آدامس بادام نشان

آدامس بادام نشان

لحظه هایی هستند که آرزو می کنی مثل آدامس بودند. می توانستی دو طرفشان را بگیری و بکشی تا کش بیاییند به طول زندگی.اما مجبور می شوی بجوی شان. شیرینی شان می رود. می چسبانی کنار بشقاب. سفت می شود. می اندازی دور.

فردا یک آدامس دیگر می جوی. یک لحظه ی دیگر…

بعضی لحظه ها مثل بادام تلخند گرچه…می خواهی تفشان کنی…کاش هیچ بادامی تلخ نبود.

دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار

One Response »

  1. من عجیب به قانون مورفی در این زمینه اعتقاد دارم! دقت کردی معمولا” یه مشت بادوم که میخوری آخریش تلخ از آب در میاد؟ اون لحظه های زندگی رو میگم عجیب حال آدم رو تو وقتایی که نباید میگیرند! تف کردن هم اصلا و اساسا فایده ای نداره اونجور وقتا…
    خوش باشی…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *