غذای سالم

غذای سالم

من می دونم چرا غذای سالم آدم رو لاغر می کنه.
غذای سالم هیج انگیزه ای برای خوردن در آدم ایجاد نمی کنه.

در راستای سالم خوری نهار امروزم مقادیر زیادی اسفناجه با چهار برش مرغ روش و یه تخم مرغ اسلایس شده.
همون قدر که گرسنگی ام برطرف شد گذاشتمش کنار.
حالا اگه لوبیا پلو بود یا چلو خورش قیمه و فسنجون و بادمجون مگه رفع گرسنگی کافی بود؟ همچین با حرص و ولع ته بشقاب رو در می آوردم که اون سرش ناپیدا!

خوب صد البته هر کسی طاووس خواهد جور هندوستان کشد.

یه سری غذاها سالم سالمند ها. ولی به دهن من -بلانسبت نوامیس شما- همچین مزه ی فحش خواهر مادر می دن.

بسیار کارم زیاد است. نقطه.

دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار.

2 Responses »

  1. خوبه پس با این نظریه ، من هم بهانه چاقیمو میزارم پای دست پخته خوبم !! هه هه هه

    واقعا چرا اینقدر قرمه سبزی و فسنجون و زرشک پلو با مرغ و تهچین و …خوشمزه هستن؟ لعنت بقوه چشایی ! هه هه هه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *