رویا

رویا

رفتم از گوشه ی سالن ورزش وزنه بردارم. آخرهای کلاس -شاید- یوگا بود. خانومه گفت به یکی از رویاهاتون فکر کنید و تحقق اش ببخشید.
فکر کردم خوبه آدم هر روز به یکی از رویاهاش تحقق ببخشه.
لزومی نداره رویاهه بزرگ باشه. شاید کوچک باشه به اندازه ی یاد گرفتن یه کلمه ی جدید..خوندن یه چیزی که مدت هاست منتظرشیم…یا یه کاری که مدت هاست می خواهیم انجامش بدیم.

رویاهای ما مال ما هستند. نمی شه بنشینیم تا کسی غیر از خودمون محقق اشون کنه. هر روز یکی شون…اونوقته که زندگی قشنگه..خیلی قشنگ.

دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار

2 Responses »

  1. این مطلب را هزاران بار خونده بودم اما با قلم کت بالویی یه چیز دیگه ای بود .
    شاد و تند رست باشید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *