Synthroid And Problems

Synthroid And Problems

خدا عمر با عزت و برکت دهاد به طراح این سوالات Synthroid And Problems, و ایضا بنده خدایی که کپی (برابر اصل) جریان رو گذاشت توی وبلاگش. بنده با اجازه ی همگی, کلید سوالات رو دارم, می خوام اینجا کلید سوالات رو خدمتتون عرض کنم.

1) حضرت محمد (ص) کدام قسمت از گوشت گوسفند رو دوست داشت؟پاسخ: به نظر می رسد گزینه ی درست ماهیچه, ران و جگر بوده باشد. حضرت قطعا به دنبلان و جغور بغور و سر دست علاقه ی چندانی نداشتند. Synthroid And Problems usa, هرچند که جگر, ران و ماهیچه را به سایر اعضا مرجح می داشتند.

2)کدامیک از گزینه های زیر خصلت خروس است که با خصلت پیامبر سازگار نیست؟!!!, Synthroid And Problems.
پاسخ: قطعا یک خصلت در کل موجودات زنده به غیر از پرندگان هست که با خروس سازگار نیست. آن هم میل آمیزش با مرغ است. گرچه که میل آمیزش با مرغابی در برخی جوانان محروم از آمیزش جنسی دیده شده, اما مشابه این میل با مرغ هرگز شنیده نشده (یا بنده نمی دونم).
به هر حال حضرت رسول قطعا نه از زمین غذا بر می چید, نه تند راه می رفت, 50mg Synthroid And Problems. Synthroid And Problems, پاسخ صحیح گزینه ی دال است.
منتها...این سوال و جوابش باعث شد به نویسنده ی کتاب یا طراح سوال کمکی اعتقاد پیدا کنم. گزینه ی ب جالب بود."شجاعت و کثرت آمیزش با همسر".
خوبه نگفته شجاعت و کثرت آمیزش با مرغ. یا کثرت آمیزش با همسرانش. چون در این حالت آخری زبونم لال مثل این می شد که خروس هم با نامبردگان گزینه خلاصه کثرت آمیزش داشته, Synthroid And Problems.
ضمنا...من تا حالا نمی دونستم خروس سخاوتمنده!!!!!. گزینه ی ج رو نگاه کنید. Synthroid And Problems india, 3) رسول خدا در خوردن کدام یک از موارد زیر کسی را با خود شریک نمی کرد؟پاسخ: ماهیچه. البته ...فقط ماهیچه ی گوسفند. Synthroid And Problems, در خوردن باقی, بنا به روایات شراکت مباح است.

4) رسول خدا در چه حالی اصلا دیده نشد؟پاسخ: طراح سوال از مغزی به اندازه ی نخود هم بر خوردار نبوده, یا سوال نکته ی انحرافی داشته.هر مردی در حال مجامعت با زنان, لااقل توسط خانوم یا نسوان مربوطه که رویت می شه و می شده. مگر این که یا چشم های خانوم یا نسوان مربوطه رو ببنده, یا...روش های خاصی رو استفاده کنه که در مورد این سوال مصداق پیدا نمی کنه البته. در حال بول و غائط هم قطعا هر بنی بشری توسط والده و دایه رویت شده, Synthroid And Problems paypal. این موضوع در مورد مقدس ترین بشر دنیا هم صدق می کنه. در حالت خرید از بازار!!, Synthroid And Problems. یا انسان از بازار خرید نمی کنه (که بعید می دونم,) و یا این که دیده می شه به هر حال. و در حالت نشسته آب خوردن. ولله...با توجه به حذف سه جواب اول, گزینه ی چهارم باقی می مونه. 500mg Synthroid And Problems, حضرت رسول یا در حالت ایستاده یا در حالت خوابیده آب می خوردند. Synthroid And Problems, چون قطعا از یه سنی به قبل فقط قادر به خوابیدن بودن.

5) آیا مخرج بول و غایط با سه سنگ پاک می شود؟پاسخ:بنا به تایید وزارت آموزش و پرورش, این سوال اشتباه تایپی داشته. کلمه ی "پاره" به اشتباه "پاک" تایپ شده. پاسخ الف صحیح است. هر دو "پاره" می شود.

6) بنا به فرموده ی امام صادق مقدار آب مصرفی آن حضرت برای وضو و غسل به ترتیب کدام است؟پاسخ: گزینه ی دال صحیح است, Synthroid And Problems. البته سوال نکته ی انحرافی دارد. نحوه های مختلف غسل (ترتیبی, 200mg Synthroid And Problems, ارتماسی) میزان متفاوتی آب نیاز دارند. ایضا چون آب لوله کشی نبوده و هکذا به فاضلاب نمی رفته و یحتمل آب حوض بوده, کلا مفهوم آب مصرفی در موردش مصداق ندارد.

7) رسول خدا در حال گرمای شدید به موذن می فرمود:ابرد, ابرد. Synthroid And Problems, مقصود کدام است؟پاسخ: ب صحیح است. موذن محترم بنا به عقل سلیم نه سیستم تهویه ی هوا داشته و نه خدای ناکرده منبع تولید هوای گرم. Synthroid And Problems uk, گزینه های الف و ج و به همین ترتیب دال, حذف می شوند.

8)جبرئیل به پیامبر دستور داد که قران را در حالت ....بخواند.
پاسخ: اینطور که پیداست جبرئیل نه با کسی سر شوخی داشته, نه قصد مردم آزاری. گزینه ی ب صحیح است, Synthroid And Problems. منتها اصولا چرا باید جبرئیل چنینن دستوری بدهد و این که اگر این دستور را نمی داد چه اتفاقی ممکن بود بیفتد, بنده عقلم نمی رسد.
شکر خدا جبرئیل محترم این دستور را به من نداد, 250mg Synthroid And Problems. من هر کتابی رو در حالت نشسته, ایستاده, دراز کش, طاقباز, دمرو, سواره, Synthroid And Problems ebay, پیاده, و...سایر حالت ها می خونم.

9) موی سر رسول خداپاسخ: پاسخ ج صحیح است. Synthroid And Problems, مشخص نشده اون چند مو که سیاه نبوده چه رنگی بوده.

10) به فرموده ی امام صادق خدا در رسول خدا چند روح قرار داده؟پاسخ: گزینه ی دال صحیح است. بعید است چنین ارواحی در کتاب مرجع موجود نباشد و طراح سوال از خودش خلقشان کرده باشد.بعید هم هست که این ارواح در کتاب مرجع موجود باشد و ذکر شده باشد که در رسول خدا قرار داده نشده باشد.
بنابراین گزینه ی دال که مجموع تمام ارواح ذکر شده است, یحتمل پاسخ سوال است.

11) کفن میت کدام یک از گزینه های زیر نیست؟پاسخ:ولله تا جایی که ما می دانیم لنگ و عمامه و سرتاسری تا وقتی مورد استفاده شان مشخص نشده همه یک شکل است, 40mg Synthroid And Problems. یحتمل همه می تواند به عنوان کفن میت هم استفاده شود, Synthroid And Problems. با حذف این سه گزینه ی مشابه, گزینه ی دال می ماند. گزینه ی دال صحیح است.

نهایتا توصیه می شود نویسندگان کتاب های مرجع از توضیح واضحات و ایضا باز کردن زندگی بسیار خصوصی مشاهیر عموما و مشاهیر دنیای تقدس و مذهب خصوصا اجتناب بفرمایند.
ضمنا توصیه می شود معرفی کنندگان کتاب های مرجع نیم نگاهی به کتاب ببندازند پیش از آن که کتاب را جهت مطالعه ی فرهیختگان آن دیار تببین بفرمایند.
جهت حسن ختام توصیه می شود طراح های محترم سوال مرجع سوالات رو معرفی بفرمایند تا اولا مایه ی مسرت خاطر خوانندگانی امثال اینجانب باشد و ثانیا به هنگامه ی مهلکه مفری مناسب و به جا.

والسلام

دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار

پیوست: خدا بسوزونه پدر این خود سانسوری بی پیر رو.

Similar posts: Clomid Challenge. Retin-a Micro Tretinoin Gel Use. Synthroid Weight Loss. Alternatives For Synthroid craiglist. Abscessed Tooth And Tetracycline coupon. 1000mg Zithromax Dry Pak.
Trackbacks from: Synthroid And Problems. Synthroid And Problems. Synthroid And Problems. Synthroid And Problems canada. Synthroid And Problems mexico. Prozac Withdrawal Symptom japan.

4 Responses