تلاس- بورگیل عزیز

تلاس- بورگیل عزیز

عرض نکردم خدمتتون؟ بفرمایید:
تلاس سود هنگفت کرد.
دلیلش اولا بالارفتن درآمد حاصل از خدمات دیتا -به نظرم قسمت عمده اش هم پرن, گرچه که مقاله همچین چیزی نمی گه- و دلیل دومش هم مشارکت در آمد هست _ترجمه ی فارسی اش رو مطمئن نیستم چی می شه!- با یه شرکت آمریکایی هست که براش محتویات دیتا رو تولید کنه.
البته شرکت های رقیب این دومی رو یکی دو سالی هست که دارن. اولی رو اما خیر. این اولین باره که یه شرکت مخابراتی کانادایی روی تلفن های موبایلش چیزهای بی تربیتی ارائه می کنه.
فعلا کاتولیک ها این شرکت رو نصفه نیمه تحریم کرده ان.
—-

عاشق این دکتر بورگیل نازنین خودم هستم. سالی که من به دنیا اومدم مدرک پزشکی اش رو گرفته و تا حالا دو بار به شکل معجزه آسا خوبم کرده.
مرتبه ی اول سه چهار سال پیش بود. به شدت احساس سرماخوردگی می کردم. اونقدر که به گل آقا تلفن زدم و گفتم تقریبا در حال مرگ هستم. گل اقا هم گفت بلافاصله برو دکتر. فاصله ی مطب دکتر تا خونه امون پیاده سه چهار دقیقه بود. اونقدر احساس ضعف و بدحالی مفرط (تقریبا در حد مرگ)می کردم که تاکسی گرفتم. سینه خیز و با آه و ناله رفتم پیش آقای دکتر , یه نگاه بهم کرد. یه معاینه ی کوچولو و بهم گفت سالم سالم هستی. هیچی ات نیست. هیچ دارویی نمی خوای. فقط مایعات بخور, و بخور بده!!!!
خوب شدم. با ورجه وورجه رفتم کافی شاپ. سوپ و فهوه خوردم و بعد هم به حالت شلنگ تخته رفتم خونه!
مرتبه ی بعدی این هفته بود. به شکل شپش زده ی کپک گذاشته در حال خاروندن سر تا پام رفتم مطبش. نگاه کرد. معاینه کرد. گفت هیچی ات نیست. گفتم دارو؟ گفت هیچی نمی خواد استفاده کنی. سالم سالم هستی. نه کرم. نه قرص. هیچی. و بعد هم اضافه کرداین حالت رو فقط در کسانی دیده ام که مواد یا دارو های شیمیایی استفاده کرده ان!!!
به حالت موقر و متین, بی هیچ حرکت اضافه ی خارشی برگشتم خونه! هیچ کرم و دارویی استفاده نکردم! بعد از دو روز دیگه نمی خارم!!!!!!!!
بیشتر از پنج هفته که سرتاپام مثل چی می خارید, دو شبه که عین بچه ی آدم متین و سنگین بی حس خارش زندگی آرومی رو میگذرونم.
کیف داره..آی کیف داره…
به نظرم این اقا دکتره ورد می خونه پیف می کنه, پوف می کنه, ادم خوب خوب می شه!

دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار

4 Responses

  1. منم وقتی دو بینی گرفتم و جواب آزمایش میاستنی انجام شده ام هم مثبت بود دیگه مطمئن شدم هم میاستنی دارم و هم ام اس. اما دکتری به اسم پرفسور علی محمدی که سالی یکبار هم ممکن بود به من وقت نده وقتی منو معاینه کرد گفت چیزیت نیست فقط بهم ویتامین داد! به ماه نرسید که خوب شدم… گاهی اعصاب آدم بدجور سیستم بدن رو بهم میریزه.