Buying Cipro Online

Buying Cipro Online

Buying Cipro Online, عینهو یه زخم خیلی کهنه و خیلی عمیق, رو یه نقطه ی بدن آدم می مونه, که بدونی با تلنگری سر باز می کنه و چرک و خون لبریز میشه و درد کهنه وجودت رو تبدیل می کنه به اشک, و تا خالیش نکنی درد آروم نمی شه.

سال های ساله که نوشتن آرومم می کنه. دوباره و دوباره. 500mg Buying Cipro Online, در رویارویی با واقعیت هایی که خواهی نخواهی زخم های کهنه رو باز می کنن. واقعیت هایی که ریشه در طبیعت دارن, غریزه, تعریف آدم, 150mg Buying Cipro Online.

امان از زمان هایی که جسم بیماره,آسیب پذیر محض, و تلنگر ها همین طور پشت هم می خورن به زخم کهنه, Buying Cipro Online. آدم ها در نهایت بی گناهی, بی خبری, Buying Cipro Online paypal, نیت خوب, از روی ضعف هاشون, بی خبر از تو, از ضعفت, Buying Cipro Online craiglist, از آسیب پذیری ات...تلنگر...تلنگر...تلنگر..
و ..تحمل درد رو یاد می گیری. Buying Cipro Online australia, آروم ناله کردن رو. جوری که کسی نشنوه. Buying Cipro Online, چنگ زدن به دیوار. به جای فریاد زدن و چنگ زدن به گوشت و پوست که بیزاری رو به همراه داره وسرریز شدن زخم و..نه بیش.
---

این سال ها اومدن و رفتن, Buying Cipro Online india. بیشتر از سیزده سال. و...از پشت تمام سال ها یه همراه نزدیک همیشه برای من باقی مونده.
بهش می گم تعریف ازدواج رو دوست ندارم, Buying Cipro Online. 750mg Buying Cipro Online, زندگی مشترک و همراهی رو دوست دارم. تعهد رو دوست ندارم. برای همچین چیز بزرگ و مهمی سند نوشتن اذیتم می کنه.
اگه ایران آشنا نشده بودیم تن به ازدواج نمی دادم, 10mg Buying Cipro Online. Buying Cipro Online, زندگی مشترک تا وقتی همه چیز اونقدر محکم هست که آدم رو کنار یه آدم دیگه نگه داره, نه تعهد..
مثل همیشه از خنده غش می کنه. می گه یا همینی که هست یا هیچی. 200mg Buying Cipro Online, گولت رو نمی خورم. می گه فکر کن نیست. فرقی نمی کنه که, Buying Cipro Online.
فکر می کنم چطور...چطور همه ی اتفاق ها پشت سر هم قرار گرفتن تا من یکی از معدود کسانی رو پیدا کنم که با روحیه ی ملون و بهانه گیر و دمدمی مزاج من کنار بیاد و بالاتر از اون..در تمام نوسانات روحی من -جایی که اغلب آدم ها می بریدن- خوشحال باشه. همینه که همه اومدن و رفتن و رفتم, 20mg Buying Cipro Online, و این بار هنوز موندم و این یکی...هنوز مونده....و به روش خودش, شوخی شوخی حریف من شده.
---

می شه چیزی رو از دست داد, اگه لذتی رو که از داشتنش می بری کتمان کنی.
---

شعر از اخوان ثالث:

همین چشم ، همین دلدلم دید و چشمم می گویدآن قدر که زیبایی رنگارنگ است ،‌هیچ چیز نیستزیرا همه چیز زیباست ،‌زیاست ،‌زیباستو هیچ چیز همه چیز نیستو با همین دل ، همین چشمچشمم دید ، دلم می گویدآن قد که زشتی گوناگون است ،‌هیچ چیز نیستزیرا همه چیز زشت است ،‌ زشت است ،‌ زشت استو هیچ چیز همه چیز نیستزیبا و زشت ، همه چیز و هیچ چیزوهیچ ، هیچ ، هیچ ، امابا همین چشم ها و دلمهمیشه من یک آرزو دارمکه آن شاید از همه آرزوهایم کوچکتر استاز همه کوچکترو با همین دلو چشممهمیشه من یک آرزو دارمکه آن شاید از همه آرزوهایم بزرگتر استاز همه بزرگترشاید همه آرزوها بزرگند ، شاید همه کوچکو من همیشه یک آرزو دارمبا همین دلو چشمهایمهمیشه---

فردا کوییز دارم. Buying Cipro Online, ساعت دوازده و نیم شبه و...تا درسم رو تموم نکنم نمی خوابم. اگه...تا فردا صبح تموم بشه. :(اگه نمی نوشتم نمی تونستم درس بخونم.
زخم کهنه باز شده بود. باید اینجا خالیش می کردم تا...باز جوش بخوره. تا..باز یادم بره, Buying Cipro Online. تا باز حواسم رو بدم به چیزی که باید.

دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار

.

Similar posts: Colchicine Gouty Arthritis. Erythromycin Allergy And Use Of Azithromycin. Buy Cipro No Prescription. Synthroid Driving paypal. Erythromycin With Pennicillin Allergy australia. Ordering Diflucan usa.
Trackbacks from: Buying Cipro Online. Buying Cipro Online. Buying Cipro Online. 500mg Buying Cipro Online. What Is Prozac us. Tetracycline Acne ebay.

4 Responses

 1. مشکل اینه که برخلاف اونی که باید باشه؛ برای اکثر آدمها «چرا» که باید قاعدتا خیلی مهمتر از «چی» باشه خیلی بی اهمیت هست. هر موندنی خوب و خوشحال کننده نیست و هر رفتنی بد و نشونه شکست نمیشه.
  دو تا از بهترین روابطی که توی عمرم داشتم کوتاه بودند و با تلخی تموم شدند.
  مهم این نیست که آدم و تنها نگذارند مهم اینه که چرا آدم و تنها بگذارند یا نگذارند.

 2. عشق یعنی اینکه تو بقدری سرشار از شور زندگی هستی که نمی دانی با آن چه بکنی و بنابراین شروع به شریک شدن آن با دیگری می کنی.
  رودخانه های رای کسی جاری نمی شوند، آنها چه کسی باشد یا نباشد درهر حال درجریان هستند. آنها برای فرونشاندن عطشی یا آبیاری مزرعه ای جاری نمی شوند.آنها فقط جاری هستند. البته هرکسی می تواند تشنگی اش را باآن فرونشاندیا اینکه این فرصت را از دست بدهد.
  وقتی کسی از عشق بی بهره است ، از دیگری می خواهد که آنرا به او بدهد ، در واقع گدایی می کند، دیگری نیز متقابلا از او عشق طلب می کند و حال، دو گدا دستهایشان ار به سوی یگدیگر دراز میکنند.
  وقتی دو انسان بالغ عاشق یکدیگر می شوند، یکی از بزرگترین تناقضهای زندگی به وقوع می پیوندد،یکی از زیباترین پدیده ها صورت می گیرد: آنها بقدری با یکدیگرعجین می شوند که درحقیقت یکی می شوند. ولی این اتحاد ویکی بودن، فردیت و هویت مستقل آنها را نابود نمی کند، در واقع ،شخصیت و فردیت آنها را اعتلا میدهد.
  این دو به یکدیگر کمک می کنند تا بیش از پیش آزاد باشند.در رابطه ی بین آنها از دوز و کلک و حقه و فریب و تلاش جهت سلطه گری خبری نیست. مگر آدم می تواند بر کسی که عاشقش است سلطه داشته باشد؟
  دلتون شاد لبتون همیشه خندون

 3. سلام کتبا لو تو چرا اینجو ری هستی تورو خدا؟ زندگیه راحت خوب در کناره شو هرتو دوس نداری وه دنباله مثلاً آزادی هستی؟ به خدا اینا آزادی نیست اینا بی بندو با ریه که چی نمیخای متحد باشی؟که بری چی کار کنی؟دلم میخواد بازی وقتا از دسته تو وه بازی کریه شما خوانما داد بزنم دنباله چی هستید آخه ؟ تنها باشید؟ هر کا ری میخواید بکنید به چه قیمتی؟ دله کسی رو که دوست داره وه به پا ت نشسته (با تمومه کا رت) رو بشکنی؟ چقد شما خوانما خود خا هیدبه نظرم یه تجدیده نظر بکن تو رفتارت ما تنها به خودمون تلّق نداریم و تنها نیستیم دیگران هم به ما احتیاج دارن شاد باشی خوانمی