Side Effects Of Drug Prozac

Side Effects Of Drug Prozac

Side Effects Of Drug Prozac, سبز..سبز و باز هم سبز.

اولین باریه که به جای این که از سبز خوشحال باشم به شدت منتظر رنگ قرمز هستم. و..می دونم که شاید هرگز دوباره قرمز نشه.

این که فکر کنی هیچ کسی توی تمام دنیا نمی خوادت, Side Effects Of Drug Prozac australia, یا برای هیچ کس, منحصر به فرد نیستی, 50mg Side Effects Of Drug Prozac, حس به شدت دوگانه ای رو برات ارمغان میاره.
حس اول یه جورایی ناخوشاینده. این که هیچ کس توی این دنیا نیست که براش قابل جایگزین نباشی, Side Effects Of Drug Prozac. بودی, بودی, 20mg Side Effects Of Drug Prozac, نبودی, کس دیگه ای هست, Side Effects Of Drug Prozac uk, شاید خیلی بهتر از تو, گرچه وقتی تو نیستی چه تفاوتی می کنه که جایگزین ات بهتر باشه یا به مراتب بدتر. حس دوم, یه حس رهایی کامله, Side Effects Of Drug Prozac usa. وقتی نسبت به هیچ کس مسئولیتی نداشته باشی, در این حد بی نهایت, Side Effects Of Drug Prozac craiglist, آزادی, کاملا آزادی که هر طور...کاملا هر طور که دوست داری با خودت و زندگی خودت معامله کنی.

همینه که شاید هرگز...هرگز نخوام بچه داشته باشم. Side Effects Of Drug Prozac, یا...کسی که براش هرگز جایگزین نداشته باشم.
می ترسم, 100mg Side Effects Of Drug Prozac. از این که کسی دوستم داشته باشه یا بهم نیاز داشته باشه, می ترسم. Side Effects Of Drug Prozac uk, از یه لحظه بعدترش که دیگه دوستم نداشته باشه یا من رو رها کنه می ترسم. از این که آزادی م رو از دست بدم, و مسئولیت پیدا کنم در قبال کسی که دوستم داره یا بهم نیاز داره, می ترسم, 10mg Side Effects Of Drug Prozac. ارتباطم با هر کسی به یه جایی که می رسه به شدت عقب می کشم, Side Effects Of Drug Prozac.
و این من رو بیشتر از قبل به سمت خود محوری سوق می ده. به سمت بریدن تمام پیوندهای عاطفی ام, 150mg Side Effects Of Drug Prozac, و بی اعتمادی. به سمت لذت بردن از لحظه و ..خودخواهی.

---

قشنگترین زمان های کاری ام توی کانادا رو دارم تجربه می کنم. Side Effects Of Drug Prozac, با کارن و ژولیت به شدت اخت شده ام. سه تایی خیلی با هم خوب کار می کنیم و دوست هستیم.
بالاخره...همون ارتباط کاری ایران ام رو با همکارهای اینجا هم پیدا کردم.
خوشحالم. به شدت خوشحالم.

دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار.

Similar posts: Flagyl Antibiotics. Tetracycline Dose Acne. Generic Diflucan No Prescription Needed. Diflucan Causes C Diff Clostridium japan. Prozac Forum paypal. 200mg What Is Zithromax Used To Treat.
Trackbacks from: Side Effects Of Drug Prozac. Side Effects Of Drug Prozac. Side Effects Of Drug Prozac. Side Effects Of Drug Prozac us. Side Effects Of Drug Prozac usa. 150mg Side Effects Of Drug Prozac.

9 Responses

  1. امیدوارم لبتون همیشه خندون و دلتون همیشه شاد باشه. نوشته هاتون برام خیلی جالبه . وقت گذاشتم دارم سعی می کنم همه رو بخونم از آرشیو شروع کردم.اسمتون برام خیلی عجیبه و راستشو بخواین نتونسم مفهومشو بفهمم. نتونستم حدس بزنم چندسالتونه اما به هر حال اینو فهمیدم که مغز پری دارین و هرچند همه ی آدما به نوعی منحصر بفردن اما شما به نظر من جزو افراد خاص هستید و بسیار بسیار فهمیده. خوشحالم که با نوشته های شما آشنا شدم. ملاقات روحهای بزرگ در زندگی خودش نعمتیه.

  2. امیدوارم لبتون همیشه خندون و دلتون همیشه شاد باشه. نوشته هاتون برام خیلی جالبه . وقت گذاشتم دارم سعی می کنم همه رو بخونم از آرشیو شروع کردم.اسمتون برام خیلی عجیبه و راستشو بخواین نتونسم م�هومشو ب�همم. نتونستم حدس بزنم چندسالتونه اما به هر حال اینو �همیدم که مغز پری دارین و هرچند همه ی آدما به نوعی منحصر ب�ردن اما شما به نظر من جزو ا�راد خاص هستید و بسیار بسیار �همیده. خوشحالم که با نوشته های شما آشنا شدم. ملاقات روحهای بزرگ در زندگی خودش نعمتیه.

  3. حست و ترست کاملا طبیعیه…. و هنوز آماده گی نداری ….اما باید بگم که اگه مادری رو از خودت سلب کنی یکی از بهترین تجارب زندگی رو از خودت سلب کردی….البته باید که آماده بود …و با آدمی که دوستش داری باید بچه دار بشی تا لذت درست حسابی ببری….:-)

  4. این وحشت وابستگی تمام زندگی منم متاثر کرده.میترسم دوست بدارم و از دست بدم،میترسم دوست داشته بشم و تاب مسئولیتشو نیارم.