نامه ها!

نامه ها!

ویژه نامه,‌ ویژه نامه…نامه ی رئیس جمهور کشور اسلامی به شیطان بزرگ…قسمت هایی از نامه…ویژه نامه…ویژه نامه!!!!!! از دیروز تا حالا توی کفم چی تو نامه هست!!!! اگه خانوم پاملا اندرسون شخصا و مستقیما نامه ی محرمانه با عکس و تفصیلات واسه گل آقا فرستاده بود اینقده فضولی ام نمی گرفت نامه پاملا رو ببینم و عکس العمل گل آقا, تا نامه ی احمدی نژاد به بوش رو, و عکس العمل بوش!!!.

تصادفا به نظرم دوست های خوبی از آب در بیان!!!

دوستتون دارم, خوش بگذره, به امید دیدار

6 Responses

  1. دیدی که بوش چی گفت ؟ گفت : حاوی مطالب مهمی نبوده که معادل است با چرت بوده !!! آخه یکی نیست بگه فکر کردی همه مثل تو بیکارن ۱۸ صفحه نامه نوشتی؟ خله این مردک…