شهر من

شهر من

به خدمت همگی عرض شود که گذشته از این که آدم چه چیزهایی رو تایید می کنه و چه چیزهایی رو خیر, وقتی به جایی یا چیزی تعلق داره, خوب داره. یه جور عرق , یا بهتر بشه گفت دقیقا یه جور حس تعلق خاصی نسبت بهش پیدا می کنه.

حالا جریان منه با شهری که فرهنگ و آدم هاش رو خیلی خوب می شناسم و خودم رو اصالتا مال اون شهر می دونم.

کجا؟ بفرمایید. اگه هم پسندیدید که می تونین مثل من بکنینش “هوم پیج” اتون!!!

جالب تر از اون احساس تاسفیه که بعد از خوندن خبرهایی از این دست پیدا می کنم.

جایی, یا کسی یا کسانی رو دوست دارید, و می بینید که چقدر ماهیتشون اذیتتون می کنه و باهاتون در تضاده, و هنوز بهشون عشق می ورزید.

آدم, موجود عجیبیه.

دوستتون دارم, خوش بگذره, به امید دیدار

4 Responses

  1. کت بالو جان!
    ذوق زده شدم! همین جورى طبق عادت کلیک کردم تا آرم فیلترینگ رو ببینم و چند تا فحش نثار حضرات کنم که دیدم فیلتر رو بداشتن! کلى ذوق زدم.

  2. یادم رفت چى می خواستم بگم می خواستم بگم. من چندتا دوست خب قمى دارم یک شون را متاسفانه سال هاى شصت از دست دادم…

  3. به نظر من همه مردم قم که حوزه نیست. من ادمایی رو میشناختم که عند روشنفکری بودن و اصلا مال قم. حساب این حضرات یهوا سواست.نه؟