امشب با فروغ

امشب با فروغ

خاطرات

باز در چهره خاموش خيال
خنده زد چشم گناه آموزت
باز من ماندم و در غربت دل
حسرت بوسه هستی سوزت

باز من ماندم و يك مشت هوس
باز من ماندم و يك مشت اميد
ياد آن پرتو سوزنده عشق
كه ز چشمت به دل من تابيد

باز در خلوت من دست خيال
صورت شاد ترا نقش نمود
بر لبانت هوس مستی ريخت
در نگاهت عطش توفان بود

ياد آنشب كه ترا ديدم و گفت
دل من با دلت افسانه عشق
چشم من ديد در آن چشم سياه
نگهی تشنه و ديوانه عشق

ياد آن بوسه كه هنگام وداع
بر لبم شعله حسرت افروخت
ياد آن خنده بيرنگ و خموش
كه سراپای وجودم را سوخت

رفتی و در دل من ماند بجای
عشقی آلوده به نوميدی و درد
نگهی گمشده در پرده اشك
حسرتی يخ زده در خنده سرد

آه اگر باز بسويم آئی
ديگر از كف ندهم آسانت
ترسم اين شعله سوزنده عشق
آخر آتش فكند برجانت

دوستتون دارم, خوش بگذره, به اميد ديدار

3 Responses

  1. !!!!
    بارک لله به کسی که این شعر رو واسه اش گفتند. کارش خیلی درست بوده. یکی پیدا شه از این شعرها واسه ما هم بگه. فروغ که دیگه فوت کرد خدا بیامرز.

  2. bA arze adab o ehterAm be ettela miresAnad majaleh pArsi zabAn e SHOKARAN[ http://shokaran.tk ] dar tArikh e aval e bahman e hashtAd o seh shorooe be kAr kard.
    bA omid be khodA az shomA aziz davat mishavad tA bA nazare karimAneh az zaefhA va kAstihA , bA erAeye rAhnamAiha va pishnahAdate khish mA rA mashmool e lotf e khish gharAr dAdeh va dar eslAhe in asar moshArekat farmaid.
    bA sepAse farAvAn az tavajohe jenAbeAlii kamAle tashakor rA be amal miAvarim.
    { url: http://shokaran.tk }