شيرجه

شيرجه

يه جورايي دارم شيرجه مي زنم به عمق زندگي. فقط اگه زندگي به اون عمقي كه فكر مي كردم نباشه ملاجم داغون مي شه.

دوستتون دارم, خوش بگذره, به اميد ديدار

7 Responses

 1. :)))))
  اگه زندگی به اون عمقی که آدم می خواد نباشه همون بهتر که ملاج آدم داغون بشه!!!
  البته خدا نکنه ملاجتون داغون شه خانم.

 2. از ما به شوما وصیت: ما رفتیم اون ته مه ها… خبری نبود… فقط گیج و ویج تر شدیم و برگشتیم سر جامون!!! میگی نه؟
  ماچ و موچ،
  –سوسکی

 3. …کی اینجا امدم؟ یادم نیست!…تو هم به یاد نداری!..تو کی به دیدنم امدی؟ یادن نیست!…من هم به یاد ندارم!..اصولا حرف ما زیاد در نمیگیرد!…چرا؟ مهم هم نیست!…لی حالا دوباره من امده ام و باز هم خوشا به غیرت من! نه؟….حالا…شیرچه میان عمق زندگی؟!…خوب فکر کرده ای!..نوشته ای که حرفی زده باشی یا نه..جدی هستی….هان؟….سرکار علیه فراموش نکنند که هیچ چیز نه عمق دارد مه معنا! مگر ذهن ادمى!…اگر تو عمیق باشی! زندگییت عمق دارد!..اگر نه…لطفا شیرجه نزن!…..خوب با کلمات بازی میکنی ها!….._(یه جورایی دارم شیرجه می زنم به عمق زندگی…..) بهتر بود میگفتی به عمق زندگی خودم!!!!! انوقت معقول تر بود! نبود؟………………دیر امدم! تلخ گفتم!تند رفتم!