Synthroid Coupon

Synthroid Coupon

Synthroid Coupon, برادر کوچولوم توی کنکور فوق لیسانس نفر اول شده. کارنامه اش که اومده دیده اند که رتبه اش 1 است.

معمولا جوری دلم براش ضعف می ره که قابل توصیف نیست, 10mg Synthroid Coupon. تنها کسی توی خانواده ام هست که به تمام معنی کلمه یادش که می افتم دلم براش ضعف می ره. Synthroid Coupon craiglist, -----------------------

اینقدر زندگی کردم که بفهمم از یه حدی که بیشتر کسی رو دوست داری, چی بودن اون شخص مهم نیست. این که برای تو هست یا نیست مهم نیست, Synthroid Coupon. این که تو رو دوست داره یا نه مهم نیست, Synthroid Coupon india. این که کنارت هست یا نه مهم نیست. 100mg Synthroid Coupon, وجود اون شخص, صرف بودنش مهمه. از موفقیت هاش شادی سر تا پات رو می گیره, Synthroid Coupon paypal, از یه لحظه حس شکست اش می خوای دنیا تموم بشه. Synthroid Coupon, از شادی هاش می خوای تمام دنیا رو چراغون کنی, با یه لحظه غمش می خوای دنیا رو خراب کنی. 30mg Synthroid Coupon, به خصوص وقتی فکر کنی هیچ کاری از دستت براش بر نمیاد. می دونی که حاضری خودت رو به معنای واقعی کلمه به آب و آتش بزنی که دنیا رو اون شکلی بکنی که اون می خواد, و می بینی که حتی اگه خودت رو تکه و پاره هم بکنی, Synthroid Coupon mexico, بی فایده است. Synthroid Coupon paypal, و اون لحظه فقط حس می کنی که چقدر بی مصرف هستی.

مهم نیست با تو شاده یا بی تو, مهم نیست با تو موفقه یا بی تو, Synthroid Coupon coupon. حتی خودت رو از سر راهش کنار می کشی یا حتی خودت رو زیر پا می گذاری برای این که شاد باشه, و برای این که موفق باشه, Synthroid Coupon.

حالا هر چقدر دایره ی این دوست داشتنت آدم های بیشتری رو توی خودش بگیره, 20mg Synthroid Coupon, احساس خوشبختی بیشتری می کنی. و عجبا که برای من همیشه با یه دل ضعفه ی عجیب همراهه, درده یا ضعف نمی تونم تشخیص بدم. فقط می شه بگم یه حس خاصه توی قفسه ی سینه که نفسم رو تنگ می کنه.

یادم نمی ره جواب قبولی کنکور برادر کوچولوم رو که پای تلفن به من دادند بی اختیار فقط اشکهام سرازیر شد.زبونم بند اومد و دیگه نمی تونستم حرف بزنم. Synthroid Coupon, در مورد خودم اصلا و ابدا چنین اتفاقی نیفتاد.و..فهمیدم که شادی آدم وقتی نشات گرفته از شادی کسانیه که دوستشون داره بسیار کامل تر از شادی آدم به خاطر خودشه. و این...نهایت درده. و نهایت ناتوانی و بیچارگی و نهایت ...نمی دونم. نهایت یه پدیده ی عجیب. نهایت وابستگی در نهایت بی نیازی.

دوستتون دارم, خوش بگذره, به امیددیدار.

Similar posts: Vision Problems Erythromycin. Acomplia Wellbutrin. Can Woman Take Cialis. How Long For Synthroid To Work uk. .8 Synthroid canada. 30mg Diflucan Vs Nystatin.
Trackbacks from: Synthroid Coupon. Synthroid Coupon. Synthroid Coupon. 30mg Synthroid Coupon. Synthroid Coupon ebay. 10mg Synthroid Coupon.

13 Responses

  1. تبریک میگم کتی جون. واقعا منظورتو از دل ضعفه می فهمم. ما که از خونواده هامون اینقدر دوریم معمولا این حس ها رو با تمام وجودمون درک می کنیم. امیدوارم دلت همیشه پر از شادی باشه

  2. عجب… اگه خواهر ما هم برامون این جوری ضعف میکرد اوضاعمون خیلی بهتر بود! به هر حال تبریک. حالا رشته این داداشت چی هست بریم ازش امضا بگیریم. عکس یادگاری بندازیم… بگیم با رتبه یک کنکور ارشد عکس گرفتیم.

  3. سلام.
    بابا آفرین خانواده همه با استعداد و شماره یک (-:.. من خودمو کلی شام و مهمونی و شیرینی دعوت کردم اگه سختته آدرس بدم برم از مامانت اینا بگبرم (-:

  4. خیلی تبریک میگم کتی جون. خبر خیلی خوبی بود و فکر کنم ما هم کمتر از تو خوشحال نشدیم.

  5. نهایت خوشبختیه کتی جان.

    امیدوارم شاهد موفقیت های بیش از پیش داداش کوچیکه باشید. برای خودت هم آرزوی خوشبختی و عشق بیشتر میکنم (به قول روری دیگه بیشتر از این دود میشیم میریم هوا).

  6. آی گفتی!! منمکه برادرم ازمکوچیکتره و دوره. دلم براش ضعف میره. انگاری یکی چنگ میندازه رو دلم و هی فشارش میده