Cialis Promise

Cialis Promise

Cialis Promise, بیدار که شدم, حسی که ماهها بود از دست داده بودم, دوباره در من بود. یک اشتیاق بی انتها برای یک مکالمه با روحی که هرگز منطقی بر وجودش پیدا نکردم.
من فکر میکنم روحم مسمومیت ها را تا قبل از امروز صبح استفراغ کرده بود. صبح که بیدار شدم, نشان مسمومیت با من نبود, Cialis Promise craiglist. چشم های پف کرده و معده ی سنگین روحم دیگر آنجا نبودند.
به جای حس خستگی و بیماری و سنگینی و دلزدگی, همان حس سادگی, استغنا, عاشقی, کودکی,سبکی و پاکی ماههای دور امروز صبح با من بیدار شده بود, Cialis Promise.
بوی پاییز بود یا هر چیز دیگر, نمی دانم. 40mg Cialis Promise, گویی باز درست به مکان و زمان گم کردن حس بازگشته بودم و ..در منتهای ناباوری و در بی نهایت هراس, حس هنوز آنجا بود. گویی درست در زمان و مکان گم شدنش منتظرایستاده بود تا من بازگردم و باز یابمش.
من باز با چشمهایی که همه چیز حتی گناه کبیره را زیبا می بینند به تمام هستی می نگرم, و به یاد می آورم که چگونه خودم را ببخشم, 50mg Cialis Promise, و به یاد می آورم حرف زدن با آنچه هر گز برهانی بر بودنش نداری چقدر سبکبارت می کند. Cialis Promise, من امروز هرگز به دنبال به دست آوردن چیزی نیستم, که درست از این لحظه همه چیز با من است و از من آغاز می شود.

امروز با اشتیاق بی نهایت دوباره بی اختیار این کلمات را باز به خاطر آوردم:

ای پروردگار ما که در آسمانینام مقدس تو گرامی بادملکوت تو بیایداراده ی تو چنان که در آسمانها جاری ست برزمین نیز جاری شودنان روزانه ی ما را امروز نیز به ما عطا فرماگناهان ما را ببخش چنانچه ما نیز آنان را که به ماخطا کرده اند می بخشیمما را از وسوسه ها دور نگهدارو از شیطان حفظ فرما...

و عجیب یک حس که بسیار آشناست, Cialis Promise usa, از ورای ماه ها در من می دود. می دود از پا تا به سر, و از سر تا به پا. و تمام وجودم را در سبکی روشن پوست شفاف شیرین عاشقی می پیچد. کاش می شد این حس را در دست هایم بگیرم و به تو تقدیمش کنم, که زیبایی بی منتهاست, Cialis Promise.

من تو را, 1000mg Cialis Promise, و تمام دنیا را, همه با هم یک جا تجربه می کنم.
ایمان دارم, Cialis Promise india, این لحظه ی شگفت, لحظه ی عزیمت, لحظه ی بازگشت یک مسافر به دیاری است که ماهها از آن دور بوده است.
اشتیاق, هیجان, 200mg Cialis Promise, شوق, که در چشم هایم آب می شود, تکامل یک مسافر و...بدرود من با تو, 750mg Cialis Promise, که یادت با تمام حس ها به یادگار در زادگاهم هماره جاودانه در کنارم خواهد ماند. دوست داشتنی, بی نظیر. Cialis Promise, فکر می کنم درست این لحظه, باید با تو و با سرزمینت صمیمانه وداع کنم. پس بدرود ای ساکن سرزمین غریب, بازخواهم گشت؟ نمی دانم, Cialis Promise us. اما این لحظه, گاه عزیمت است.همواره شاد باشی, که همواره به تو عاشق مانده ام و به یقین خواهم ماند.لیک لحظه ی عزیمت من درست حالا فرارسیده. Cialis Promise paypal, پس بدرود...

دوستتون دارم, خوش بگذره, به امید دیدار.

Similar posts: How Many Diflucan Can I Take. Ear Infection Antibiotics Doxycycline Tetracycline. Cipro And Sotalol Interaction. Prozac Warnings australia. 150mg Retin A And Breastfeeding. Flagyl And Trichimonas And Discharge overseas.
Trackbacks from: Cialis Promise. Cialis Promise. Cialis Promise. 10mg Cialis Promise. Cialis Promise mexico. Cialis Promise coupon.

4 Responses

  1. مدتهاست در پی خواندن ادامه زندگینامه اتان به اینجا میام…ولی دیگه دنباله اش رو نمی نویسید………چرا؟

  2. پایان و آغاز….کوچولو شدی کتبالو ..کوچیک کوچیک..انگاری که تازه به دنیا اومده باشی..