Vision Problems Erythromycin

Vision Problems Erythromycin

Vision Problems Erythromycin, 1) مارتين خره راستي خره

هفته ي قبل پنج شنبه چند تا بيسكويت گرفته بودم كه نخورده بودمشون. مارتين اومد پيشم, كار داشت. بهم گفت چرا بيسكويت ها رو نخوردي. 200mg Vision Problems Erythromycin, گفتم به خاطر كالري. پرسيدم تو مي خوري؟ گفت نه. خواستم بندازمشون دور كه نگذاشت, Vision Problems Erythromycin. (اين مارتين خره راست راستي خسيسه). گفت بده شون به من يكي رو پيدا مي كنم اين ها رو ميدم بهش. هنري هيز (ببخشيد ولي بهترين لغت براي توصيف هنري در يك كلمه همينه) پيداش شد, Vision Problems Erythromycin australia. مارتين هم تندي بيسكويت ها رو داد بهش و گفت: "هي هنري. Vision Problems Erythromycin, كتي مي خواست اين ها رو بندازه دور (!!!) من بهش گفتم نندازه. مي ديمشون به يكي. حالا بيا تو بگيرشون."

من يه كمي شوكه شدم, 30mg Vision Problems Erythromycin, از خنده ولو شده بودم روي زمين. هنري كاملا شوكه بود و به مارتين گفت حتما تلافي مي كنم. و به من هم گفت بار ديگه كه ازم كاري رو خواستي حتما به ياد اين بيسكويت هاي ۴ يا ۵ روز مونده خواهم بود!!.
و باور كنين يا نه در تمام اين مدت من نمي تونستم لب و لوچه ام رو جمع كنم و به اين شكل شرم آور از خنده غش نكنم, Vision Problems Erythromycin.
--------------------------------

2) جمعه با شركتمون رفتيم گلف. همه يه ضربه مي زدند به توپ و....وووووو....توپ مي رفت هزار متر دورتر, 750mg Vision Problems Erythromycin. كاملا پرواز مي كرد روي هوا و بعد هم قشنگ يه جاي خوب و تميز. كتبالو چكار كرد؟ خوب..به خدمتتون عرض شود كه از بين تمام حدود ۷۰ يا ۸۰ نفر, اگه بدترين رو مي خواستند انتخاب كنند بي شك بنده بودم. Vision Problems Erythromycin, كلاب (چوب گلف) رو مي بردم اينور و تابش مي دادم و خودم رو شيش دور مي پيچوندم و سه دور باباكرم مي رقصيدم و ۴ قل رو مي خوندم, آخرش توپ قل قل مي خورد روي زمين و يه ۱۰ يا ۲۰ سانتيمتري در جهت عكس سوراخ مي چرخيد. Vision Problems Erythromycin mexico, يه بار هم نمي دونم چطوري توپ خورد توي دهنم و لبم باد كرد و اومد بالا!!. سه تا هم گروهي ام خيلي زحمت كشيدند و يك كمي بهم ياد دادند. اما اگه خيال كردين كت بالو بيدي هست كه از اين باد ها بلرزه اشتباه كردين. دارم مي رم ۵يا ۶ جلسه درس گلف بگيرم. انشالله بي حرف پيش ,اين ماه نه, ماه ديگه هم نه, Vision Problems Erythromycin. ماه بعدش, Vision Problems Erythromycin australia.
چرخ بر هم زنم ار جز به مرادم گرددمن نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلك !!!.
----------------------------------

3) ديروز رفتيم اين شهربازي تورنتويي ها. اينقدر از وسايل بازي شون مي ترسيدم كه خدا مي دونه. Vision Problems Erythromycin, به خودم جرات دادم و سه تاشون رو سوار شدم. Vision Problems Erythromycin ebay, توي يكيشون كه فقط جيغ زدم. اونهم با چشم بسته. سطح ترسناك بودن وسايل طبقه بندي شده. از ۱ كه اصلا ترس نداره تا ۴ كه راستي راستي وحشتناكه. يكي از سطح ۴ اي ها كه دقيقا مثل بانجي جامپينگه, Vision Problems Erythromycin.

حالا كرم رفته توي باسنم (ببخشيد, 200mg Vision Problems Erythromycin. اين دفعه ي دوم كه عفت كلام رو اينجا رعايت نكردم) كه براي سال ديگه اشتراك كل تابستون اش رو بگيرم و برم و ترسم رو بريزونم.
آخه وقتي آدم مي دونه كه احتمال خطرش از يك در صد هم كمتره, براي چي بايد اين قدر بترسه و جيغ بكشه. Vision Problems Erythromycin japan, به دوتا چيز فكر مي كردم. Vision Problems Erythromycin, اوليش اين كه فرضا اگه يك كسي از انسان هاي اوليه كه سرعت در حد قدم هاي معمولي رو تجربه كرده, سوار ماشين هاي الان, با سرعت ۱۲۰ كيلومتر در ساعت مي شد احتمالا همون ترسي رو تجربه مي كرد كه من توي اسباب بازي هاي "واندرلند" تجربه كردم. پس به احتمال زياد همه ش عادته و تمرين.
توي شماره ي ۴ اي ها حتي بچه هاي ۵ يا ۶ ساله هم بدون بزرگتر سوار مي شدند و به اندازه ي من خرس گنده جيغ نمي زدن. كلي هم كيف مي كردند. به بازوي كسي هم چنگ نمي زدن, Vision Problems Erythromycin coupon. توضيح اين كه من كلي بازوي گل آقا رو چنگ زدم!!!, Vision Problems Erythromycin.

دومين چيز اين كه ياد "خر پينوكيو" افتادم اونجا. مي گم زندگي خودم داره خودم رو ياد خر پينوكيو مي اندازه يواش يواش. فكر كنم اصلا و اصولا اين تقلا و تلاش بيخودي دنيا يه جورايي خيلي هامون رو كرده خر پينوكيو و خودمون خبر نداريم. اين آقاي كارلو كولودي (فكر كنم اسم نويسنده ي پينوكيو همين بود ديگه. نه؟) عجب اثر قشنگي به وجود آورده. بعضي مفاهيمش واقعا عميقه.

دوستتون دارم, خوش بگذره, به اميد ديدار.

Similar posts: Amoxicillin For Dental Infection. Cheap Flagyl. Proper Dosage Of Erythromycin. 20mg Zithromax Magnesium. 40mg Buy Cheap Cialis. Synthroid Reviews mexico.
Trackbacks from: Vision Problems Erythromycin. Vision Problems Erythromycin. Vision Problems Erythromycin. Vision Problems Erythromycin overseas. 40mg Vision Problems Erythromycin. Vision Problems Erythromycin overseas.

One Response