پرواز ابري

پرواز ابري

مي شه
با بال هاي تو
با بال هاي من
دوباره رفت تا بالاي ابرا
چرخيد و چرخيد
تا ته سرگيجه
سرگيجه هاي ابلهانه ي عاشقي
زودگذر, بي امتداد

يادم باشه قبل از پرواز عاشقي
يه تشك ابري واقعي
پهن كنم روي زمين واقعيت ها
موقع سقوط, از ارتفاع ابر رويا
تشك ابري
روي زمين واقعيت ها
واسه ي حفظ استخونهامون
حتما به كار مياد.

دوستتون دارم, خوش بگذره, به اميدديدار

6 Responses

 1. یاد شعری از مو

  لانا افتادم البته خیلی به متن شما مربوط نیست ولی همینطور یادش افتادم:
  نردبان خلق این

  ما و منی ایست
  عاقبت زین نردبان افتادنی ایست
  هرکه بالاتر رود ابله تر است
  استخوان او

  بتر خواهد شکست

  منظور خاصی نداشتم فقط چون بالا رفتن و سقوط بود این شعر به یادم اومد

  مست باده عشق باشی سرخ سرخ… که به سقوطش هم میارزد!!!

 2. حالا اگه اون موقع

  که اون بالایی یه رندی اومدو از رو زمین دشک و برداشت و برد. تکلیف ادم موقغع افتادن رو زمین

  سفت واقعیتها چیه؟