Cialis Length

Cialis Length

Cialis Length, توی زندگیم به چند تا نتیجه ی اساسی رسیدم. یکی اشون هم اینه:

نمی تونی خر باشی و انتظار داشته باشی که سوارت نشند, 40mg Cialis Length. Cialis Length australia, اگه می خوای سوارت نشند قبل از هر چیزی خودت خر نباش.
خلاصه که ایراد از خر بودن خره است, 50mg Cialis Length, 200mg Cialis Length, نه از سواری خر سوار.
------------------------و..شعر امشب:

بهترين چيز رسيدن به نگاهي ست كه از حادثه ي عشق تر است

دوستتون دارم, 30mg Cialis Length, Cialis Length overseas, خوش بگذره, به امید دیدار, Cialis Length craiglist. Cialis Length ebay. 10mg Cialis Length. 750mg Cialis Length.

Similar posts: Diflucan Hk. How Long For Synthroid To Work. Subaction Showcomments Cialis Start From Newest. 200mg Retin-a And Acne And Dark Spots. Metformin With Clomid japan. 30mg Bloating On Clomid.
Trackbacks from: Cialis Length. Cialis Length. Cialis Length. Cialis Length india. Cialis Length uk. 200mg Cialis Length.

13 Responses

 1. چه جالب که دقیقا” حرف منو زدی. مردیم بسکه تو

  زندگی تا دولا شدیم گفتیم چاکریم طرف فوری پرید کولمون.

 2. و عشق
  صدای فا

  صله هاست
  صدای فاصله هایی که غرق ابهامند
  نه
  صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند
  و ب

  ا شنیدن یک هیچ میشوند کدر.

 3. و عشق تنها عش

  ق
  ترا به گرمی یک سیب میکند مانوس
  و عشق تنها عشق
  مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد
  مرا

  رساند به امکان یک پرنده شدن

 4. و از زبونه خره شه

  ره قصه میشنویم:
  آخه من قربونه اون چشات بشم
  اکه قرار باشه هر نیگا این جوری آتیش بزنه

  تا حالا بایس تمومه دنیا سوخته باشه

 5. و وای از اون وقت که کسی “خر سوار

  صفت” باشه .دیگه اصلا براش مهم نیست سوار خر شده یا غیر خر! کتی جون فکرشو یکن یک هفته .. به سر

  تا پات. بعد فرداش انگار نه انگار… فرداش بیان و بازم بگن: دولا شو که سواری لازم داریم!