Prozac Effect

Prozac Effect

Prozac Effect, بله..خوب..مي گفتم...
نگران اسم بچه ي دوم آلن بودم كه نكنه نشه يادش بگيرم. بفرماييد: "دونگتايي", Prozac Effect usa.

خاطرتون باشه اولي بود "آنگتايي". 150mg Prozac Effect, دومي شده "دونگتايي". به نظرم اينها خيلي بابت اسم بچه خودشون رو زحمت نمي دن, Prozac Effect. احتمالا اسم سومي خواهد شد: "سونگتايي" ...و الي آخر.

يه بار كه اسم اولي رو ياد بگيري تا آخر ديگه مشكلت حله, Prozac Effect india.
عكس بچه رو ديدم. 40mg Prozac Effect, عين سيبي است كه با پدر محترم از وسط نصف كرده باشند. Prozac Effect, آلن از آدم هاي نيك و با پشتكار و با دقت روزگاره. انشالله آنگتايي و دونگتايي و سونگتايي و چونگتايي و...به هيئت اجتماع هميشه شادان و خندان باشند.
------ياد يه خاطره اي از برادرم افتادم, 200mg Prozac Effect. سوم دبيرستان امتحان تاريخ داشت. Prozac Effect us, برگشت خونه. پرسيديم امتحانت چطور بود, Prozac Effect. گفت به اندازه ي "يه من هويج" اشتباه كردم!!. ما كلي اعصابمون خرد شده بود كه آخه يعني چي كه به اندازه ي "يه من هويج" اشتباه كردي, 750mg Prozac Effect. نگو دسته گل خودم بوده. 500mg Prozac Effect, بهش يه سري تكنيك هاي تقويت حافظه ياد داده بودم كه اسامي رو به شكل هاي طنز در بياره و اونجوري حفظشون كنه كه يادش نره. Prozac Effect, اون هم اسم "دومنتويچ" رو به صورت "دو من هويج" حفظ كرده بوده. بعد سر امتحان فكر كرده بوده اسم آقاهه بر وزن "يه من هويج" است به جاي " دو من هويج", و بنابراين به جاي "دومنتويچ" نوشته بوده "يمنتويچ"!!, Prozac Effect ebay.
بچه راست مي گفت ديگه. Prozac Effect japan, به اندازه ي يه من هويج اشتباه كرده بوده.

دوستتون دارم, خوش بگذره, به اميدديدار.

Similar posts: Flagyl And Cipro And Diverticulitis. Prozac Generic Dose. Diflucan Side Effects Headache. 50mg Zithromax Efficacy. Zithromax Pfizer craiglist. 500mg Taking To Much Synthroid Medication.
Trackbacks from: Prozac Effect. Prozac Effect. Prozac Effect. 250mg Prozac Effect. 50mg Prozac Effect. Prozac Effect us.

6 Responses

  1. سلام …. دور بر

    من هم یکهو همه دارند بچه دار میشوند …. جریان چیه؟؟؟؟؟؟؟؟ هفته ای یکی تا دوتا خبر حاملگی

    میاد. به همه قبلا قول داده بودم مواضب بچه هاشون باشم اما فکرش رو نمیکردم همه با هم …. فکر

    کنم باید مهد کودک باز کنم یا کوچ کنم :-)