عاطفه, مالنا, من, ما

عاطفه, مالنا, من, ما

می شه لطفا من رو هم اعدام کنید؟
این چیزها رو که می بینم و می شنوم یه جورایی درد می گیرم. تنها راه توصیفش همینه. درد می گیرم.
زنای غیر محصنه..۵ بار یا ۵۰۰۰ بار یا هر چی..مجازات اعدام!!! دختر ۲۲ ساله. قاضی شرع!! جامعه…سیاه, مریض, بیرحم, ظالم, فاضلاب, گنداب, زشت, کریه…
چند نفر از کسانی که پای اون چوبه ی دار بودن زنای غیر محصنه مرتکب نشده بودند؟ چند نفر؟ چند نفر از کسانی که پای چوبه ی دار تماشا می کردند در آرزوی زنای غیر محصنه نبودند؟

چنانچه عیسی گفت:
“کسی که هرگز گناهی مرتکب نشده, اولین سنگ رو پرتاب کنه”.
و…
فروغ حال من رو توصیف می کنه وقتی می گه:
من سردم است
من سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد.
.
.
و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمیست
که همچنان که ترا می بوسند
در ذهن خود طناب دار تو را می بافند.

سامان عزیز گفته: خيلی دلم ميخواد کسايی رو که آرزومند مرگ عاطفه بودند مجبور کنن فيلم مالنا رو ببينن.
متاسفم که باید این رو بگم ولی شاید خیلی هاشون فقط و فقط دید مردهایی رو دارند که به فکر تن مالنا بودند و انزال جنسی خودشون.و نیز زنهایی پر از امیال سرکوب شده و بنابراین در حسرت اونچه که هرگز امکانش براشون نبوده. فیلم چرا سامان عزیز وقتی واقعیت دوباره تکرار شده. عاطفه, عاطفه ها, مالنا های دیگر. و تکرار هر روزه.

دوستتون دارم, خوش بگذره, به امید دیدار

7 Responses

 1. چه اهمیتی داره

  که چندتاشون زنا کرده بودن ؟ عاطفه ضعیف بود . مجرم بی وکیل . هر کس رو که در موضع ضعف قرار م

  یگیره رو میشه به راحتی زیر پا له کرد … / موفق باشی

 2. چه اهمیتی داره

  که چندتاشون زنا کرده بودن ؟ عاطفه ضعیف بود . مجرم بی وکیل . هر کس رو که در موضع ضعف قرار م

  یگیره رو میشه به راحتی زیر پا له کرد … / موفق باشی

 3. چه اهمیتی داره

  که چندتاشون زنا کرده بودن ؟ عاطفه ضعیف بود . مجرم بی وکیل . هر کس رو که در موضع ضعف قرار م

  یگیره میشه به راحتی زیر پا له کرد … / موفق باشی