تبريكات صميمانه

تبريكات صميمانه

بدينوسيله سالروز فرخنده ي ولادت ستاره ي آسمان سانتا باربارا را به همگي ملت جهان خصوصا دوستان و هواداران حضرتش تبريكات صميمانه عرض مي نماييم,و بهترين آرزوها را نثار قدوم مبارك ايشان مي نماييم.

كت بالو, گل آقا

5 Responses