نقشه ی جغرافیا-همخوابگی

نقشه ی جغرافیا-همخوابگی

نقشه ی جغرافیای دنیا را
با مقیاس بسیار بزرگ
با ذره بینی به بزرگنمایی بی نهایت
به دنبال نقطه ای جستجو می کنم
که اثری از چشم های تو نباشد
بیهوده, بیهوده, بیهوده..
کره ی جغرافیا چندی ست
کره ی چشمان توست
———————–

به یقین می بینم
پیش از فرارسیدن بهار
با مردی همخوابه خواهم شد
که از من فقط
تنم برایش کافی ست
گله از همخوابگی با تو ندارم
فقط بگو یگانه ترین
برای یک همخوابگی ساده
همه ی دار و ندار من
نیاز بود آیا.

پرسش این است:
تصویر یگانه ام
در تمام لحظات ممنوعه ی زندگی
حتی برای دمی
رهایم خواهد کرد؟

همخوابگی, با تن, بی دل
با حضور بی اختیار یک تصویر
با حضور پر سماجت یک یاد
لذتی خواهد ماند آیا؟

دوستتون دارم, خوش بگذره, به امید دیدار

12 Responses

  1. من م

    عتقدم، لحظه ای لمس سر انگشتانِ فردی که دوستش داریم، فردی که برای دلمان و برای فکرمان ار

    زش قایل است، .. لذت بخش تر از همخوابگی با کسیست که دوستش نداریم… خوب کتی جان، من اول شد

    م!.. این روزها هوای تهران بهاریست.. امروز با تعدادی وبلاگ نویس قرار داریم، جایت را خالی

    می کنیم… دوستت داریم، موفق باشی.