Ancef And Flagyl

Ancef And Flagyl

Ancef And Flagyl, من از سرزمین همیشه عزادارانم. من از خاک پاک ایرانم.

مادرم ایران, هیچگاه رخت عزا را از تن به در نمی اورد, 20mg Ancef And Flagyl. آسمان دلش همیشه, همیشه, 500mg Ancef And Flagyl, همیشه سیاه است. و پیوسته آرام آرام, بی پناهی فرزندانش را اشک می ریزد.

مادرم ايران بارها زير پاي عربها, مغولها, متفقين, افغانها, روسها, انگليس ها و ساير ملل لگدمال شده است, Ancef And Flagyl. به مادرم ايران بارها و بارها تعدي شده است, Ancef And Flagyl japan.

مادرم ايران هميشه زير سلطه ي ناپاك بيرق هاي ستاره و داس و سبز و قرمز و سياه بوده است.

مادرم ايران گوهري است بي بديل, 250mg Ancef And Flagyl, مادرم ايران به سر و پا دريا دارد و در سينه كوير, سبز مي پرورد, در دي ماه گرماي مرداد در بدن دارد و در مرداد ماه سرماي دي .

مادرم ايران در بهترين نقطه ي كره ي خاك خانه ي مرا ساخته است, Ancef And Flagyl paypal. Ancef And Flagyl, و مادرم ايران و خانه امان هميشه بي امان هدف تاراج و هجوم دشمن بوده اند.

مادرم ايران, هجرت فرزندانش از دامانش را با حسرت و تاسف نظاره كرده است. Ancef And Flagyl canada, مادرم ايران, شكنجه و اعدام فرزندانش به دست يكديگر را با درد نظاره كرده است.
مادرم ايران, هر دم حادثه اي تلخ را انتظار مي كشد, Ancef And Flagyl ebay, و هميشه نگران است.
مادرم ايران خانواده و شجره نامه اش به يغما رفته و نسل هاي آتي اش توسط بيگانگان به فرزندي پذيرفته شده اند.
مادرم ايران ميراثي ندارد, Ancef And Flagyl. 40mg Ancef And Flagyl, مادرم ايران از سال ها سال پيش تكه تكه شده و مظلوم هر انفصالي را گريسته است.

مادرم ايران تكه تكه شدنش و هديه شدن تكه هاي تنش توسط فرزندانش به بيگانه را ناباورانه شاهد بوده است.

مادرم ايران هديه شدنش به بيگانه توسط فرزندان خودش را به تجربه نشسته است.

مادرم ايران جان دادن خودش و اشك فرزندانش براي ناپاك ها و كرنش فرزندانش در برابر يغماگران را با تاسف نظاره كرده است, Ancef And Flagyl coupon. Ancef And Flagyl, مادرم ايران خيانت فرزندانش را ديده است, ناسپاسي فرزندانش را ديده است, مادرم ايران توسط فرزندان خودش هم به يغما رفته است و تاراج شده است. مادرم ايران را فرزندان خودش هم مورد تعدي قرار داده اند.

مادر من ايران هميشه عزادار است. Ancef And Flagyl india, مادر من ايران هميشه رخت سياه به تن دارد.

من از سرزمين هميشه عزادارانم. من از خاك پاك ايرانم.

دوستتون دارم, خوش بگذره, به اميد ديدار

تقديم به در گذشتگان حادثه ي انفجار قطار در نيشابور.
تقديم به خواهران و برادران عزادارم.

Similar posts: Cialis Length. Morgan Standley Diflucan. Colchicine Injections. Fda Approves Acomplia In Us usa. Colchicine Side Effect australia. Tetracycline 3 Ointment For Fever Blisters paypal.
Trackbacks from: Ancef And Flagyl. Ancef And Flagyl. Ancef And Flagyl. Ancef And Flagyl ebay. Ancef And Flagyl uk. Ancef And Flagyl mexico.

7 Responses

 1. در رودهای جدایی

  ایمان سبز ماست

  که جاری است

  او می رود در دل مرداب های شهر

  در راه آفتاب

  خم می کند بلندی

  هر سرو سرفراز

  ۲

  از خون من بیا بپوش ردایی

  من غرق می شوم

  در برودت دعو

  ت

  ای سرزمین من

  ای خوب جاودانه ی برهنه

  قلبت کجای زمین است

  که بادهای

  همهمه را

  اینک صدا زنم

  س در حجره های ساکت تپیدن آن ؟

  ۳

  در من همیشه

  تو بیداری

  ای که نشسته ای به تکاپوی خفتن من

  در من

  همیشه تو می خوانی هر نا

  سروده را

  ای چشم های گیاهان مانده

  در تن خاک

  کجای ریزش باران شرق را

  خواهید دید ؟

  اینک

  میان قطره های خون شهیدم

  فوج پرندگان سپید

  با خو

  یش می برند

  غمنامه ی شگفت اسارت را

  تا برج خون ملتهب بابک خرم

  آن برج بی

  دفاع

  ۴

  این سرزمین من است که می گرید

  این سرزمین من است

  که عریان است

  باران دگر نیامده چندی است

  آن گریه های ابر کجا رفته است ؟

  عریانی کشت زا

  ر را

  با خون خویش بپوشان

  ۵

  این کاج های بلندست

  که در میانه ی جنگل

  عاشقانه می خواند

  ترانه ی سیال سبز پیوستن

  برای مردم شهر

  نه چشم های تو ای

  خوبتر ز جنگل کاج

  اینک برهنه ی تبرست

  با سبزی درخت هیاهوست

  ۶

  ای سوگو

 2. سلام … نشانی

  دیگر هم هست و ان این احزاب نو به پا خواسته با اسامی و واژه های فریب دهنده هست مثل آبادگا

  ن ایران اسلامی و … اگر ترس اینکه بعدش چی میشود بر ما چیره کند که هیچ تغییری رخ نخواهد د