Calcium Blockers And Zithromax

Calcium Blockers And Zithromax

Calcium Blockers And Zithromax, یک زندان انفرادیو لحظه هایی که بی ملاقاتعمری را می مانند

یک لباس راه راه,دوخته ی دستان نادانمبه تن زندانی بیگناهم کرده ام

زندانی, معصوماز وجود من تغذیه می کند وهر لحظه قدرت می گیرد

و من هر دم, ناتوان تر از دم پیشدرماندهپروارترشدن زندانی ام را می نگرم

ملاقاتی هایش رابه تندی از او می رانمو کلافه شدن بی حدش راوحشتزده شاهدم

دمی خواهد آمدکه زندانی بیگناهمکه حکم اعدامش رابا دستان خودم صادر و امضا کرده امدر نهایت خشم, و نهایت عصیانمقتولم سازد

دمی خواهد آمدکه زندانی بیگناهمهمه ی بی گناهان پاکیزه ی بی خبر راعصیانزده,قربانی بی گناهی هایش سازد

هان ای بی رحم دژخیمحکم اعدام امضا شدهزندانی ام را اعدام چرا نمی کنی؟

دوستتون دارم, خوش بگذره, به امید دیدار

. Calcium Blockers And Zithromax coupon. Calcium Blockers And Zithromax overseas. Calcium Blockers And Zithromax craiglist. Calcium Blockers And Zithromax canada. Calcium Blockers And Zithromax mexico. Calcium Blockers And Zithromax mexico. 50mg Calcium Blockers And Zithromax. Calcium Blockers And Zithromax coupon. Calcium Blockers And Zithromax paypal. 200mg Calcium Blockers And Zithromax.

Similar posts: Thrush Diflucan Dosing. Topical 2 Erythromycin. Flagyl Dose Aquariums. 100mg Zithromax Liquid. Colchicine And Alcohol ebay. 30mg Tinea Capitis And Diflucan.
Trackbacks from: Calcium Blockers And Zithromax. Calcium Blockers And Zithromax. Calcium Blockers And Zithromax. Calcium Blockers And Zithromax craiglist. 150mg Calcium Blockers And Zithromax. 200mg Calcium Blockers And Zithromax.

7 Responses

 1. پرنده را نه میتونی اعد

  امش کنی نه زندانی بذار پروازکنه … قشنگ بود
  موفق باشی
  درضمن یادم رفت :
  بازم مرسی

 2. سلام ش

  عر زیبایی بود ….موفق باشید ..من قبل از این هم به شما سر زدم ،خوشحال میشم شما هم به وبلاگ

  من سری بزنید … پاینده ایران .

 3. من یه

  مدت تو انفرادی بودم .. چیزی نزدیک به یک ماه .. حس جالبی بود .. توی یه اتاق کوچک .. با کمترین

  وسایل و محدودیت های زیاد .. و با یه لباس ساده ..
  گاهی خودمون .. خودمون رو تو شرایط و محدو

  دیت قرار میدیم .. ولی جای یادگیری و فکر کردن داره برامون.

 4. کتی جان بی نطیر ب

  ود. همه ما یه همچین زندانی داریم فقط شرایطاشون با هم فرق میکنه. مال من که در مرحله عصیان

  ه

 5. خانمی سلام

  شعر تو مرا یاد یک همکلاسی اند

  اخت که مدت ها زندانی بود و شعر زندان هم دارد .اگر پیدا کردم حتم حتم برایت مینویسم.و بقول

  ابتهاج :
  من نفسم می گیرد اینجا هوا هم زندانی است

  همیشه شاد باشی مامان فری