فاستوس-فتح-پرسش

فاستوس-فتح-پرسش

راز “فاستوس” را می فهمم
که چگونه روحش را به شیطان واگذاشت
در رویای خود, او نیز
یگانه ترین یار من را دیده بود

پروردگارم آیا
عاشق نبوده است هیچگاه
گناهان ما را می بخشاید اگر
عاشقی را چون من
و چون “فاستوس”
تجربه کرده باشد

موجودیت تو فقط یگانه ترین
گناه کار ترینم می کند

روحم را به بهای تو
به شیطان
یا به هر لعنت شده ی دیگری
تسلیم خواهم کرد.
—————————

تو از فتح من
و من از فتح عشق
باز می گردیم.

باز هم,
من برنده ام.
—————————-

کسی پیدا شده
که به گمانم بهتر از تو می بوسد
و کسی پیدا شده
که به گمانم
بهتر از تو هماغوشی می کند

و کسی است
که به من بسیار عاشقتر است

او را می بوسم,
با او هماغوش می شوم,
عاشقانه ها را از او می شنوم,

و شعرهایم را برای تو می گویم.

تو بگو یگانه ترین,
به کدام خائن ترم؟

دوستتون دارم, خوش بگذره, به امید دیدار

13 Responses

 1. ه

  زاران کوچه در خوابست
  هزاران کوچه ی تاریک
  هزاران چهره ی ترسیده پنهان
  هزاران پرده

  ی افتاده ی سنگین
  هزاران خانه در خوابست

  به منم سر بزن
  پر محتواست بلاگت
  دوست دا

  شتی بهم لینک بدیم

 2. سلام
  یک سا

  عت است که به این جمله فکر میکنم:
  تو بگو یگانه ترین,
  به کدام خائن ترم؟
  کمتر شعری در ا

  ین ایام خوانده ام که حس زیبایی و تفکر را با هم داشته باشد

 3. کتی جونم ..واقعا باورم شد

  که من و تو حرف همو خوب میفهمیم…انتخاب بسیار به جایی بود…انگاری واسه من نوشته بودی..ممن

  ون عریرم..

 4. خیلی

  زیبا بود .. خیلی.. یکی از دغدغه های فکری من چند سال پیش همین ها بود .. که اگر غایت هستی عشق

  و زیبایی هست .. و اصالت با عشق هست .. من حاضرم تا هر چیز دیگر را فدایش کنم .. مثل دیوانه ها

 5. کتی خانوم جان!
  این شعر آخریت رو یک ذره بیشتر روش کار کن خیلی زیبا میشه مثل تکرارها رو

  حذف کن از حروف ربط و اضافه کمتر استفاده کن. این خیلی قشنگه و نیاز به یه کم کار داره.
  الب

  ته این فقط یک ایده است:
  کسی پیدا شده است
  که گمانم
  بهتر از تو میبوسد
  که گمانم
  به

  تر از تو هماغوشی میکند
  و کسی است که
  بسیار به من عاشقتر است

  در مورد وسطی اگه بجای

  شعر بصورت یک جمله نوشته بشه خیلی با معناتر میشه.
  تو از فتح من و من از فتح عشق بار میگرد

  م، بازهم من برنده ام.