خداراشکر

خداراشکر

بسیار سالم هستم, خدا را شکر
دست و پایم کاملا درست کار می کند, خدا را شکر
از دستگاه هاضمه و تنفسی ام بسیار راضی هستم, خدارا شکر
عمل دفع و عمل بلع را هم بسیار عالی انجام می دهم, خدا را شکر
موهای سرم خوب و پوستم بسیار صاف و عالی است, خدا را شکر
فشار خونم عالی و به اندازه است, خدا را شکر
چشم و گوش و زبانم هم بسیار دقیق و سرحال هستند, خدارا شکر
حتی ناخن های دست و پایم از بهترین انواع ناخن هستند, خدا را شکر
فقط
ایراد کار این است که همه این اعضا مدتی است به جای این که از مغزم فرمان بگیرند به قلبم سوئیچ شده اند.
چاره چیست دیگر, هر کسی در بدن خود ایرادی دارد.
دوستتون دارم, خوش بگذره, به امید دیدار

9 Responses

  1. بین قلب و مغز خیلی فاصله نیست . فقط یک وجب ب

    ا یک سیم رابط راحت بهم وصل میشه… همیشه سلامت باشی با همین مشخصات مثبت کتی جون

  2. این دومی واقعا سر کاری

    بود!!! اما این وسط این منم که سر کار گذاشته شدم! :( تایتلش رو دوباره بخون!

  3. خوبه دیگه بابا، داشتم نگران میشدم

    گفتم نکنه کنترل کف پات افتاده باشه. (قلب و مغز طبیعیه.)