۹۱) شاد باشید

۹۱) شاد باشید

با ادای احترام نسبت به تمام کسانی که به خاطر عقیده جان دادند تا ما خوشحال باشیم.
از امروز تا آخر سیزده به در آهنگ های شاد به احترام عید نوروز عزیزمون گوش کنید.
شاد باشیم و شاد کنیم. با شادی بریم به نبرد با جنگ هایی که در پیشه. با شادی بریم زندگی بسازیم. با شادی عشق بورزیم به همه. انسان باید شاد باشد وباید شاد کند. این هدف نهایی همه آفرینش است. خوبی شادی می آورد و شادی, آفریننده و مادر تمام خوبی هاست.
خداوند هم از شادی ما خوشحال و خندان است.
دوستتون دارم,خوش بگذره, به امید دیدار
نوروزتان پیروز همه ایرانیان گرامی

Comments are closed.