یادداشت دوازده)

یادداشت دوازده)

این احساس که دیرم شده تنهام نمی گذاره. هزار هزار چیز نخونده دارم که می خام یاد بگیرم و بدونم. هزار تا کار انجام نشده. هرروز دعا می کنم خداوند به وقت من برکت بده و کمکم کنه تا از این همه توانایی هایی که دارم استفاده کنم.برم سراغ کارهای عقب افتاده و اونچه که باید یاد بگیرم.
دوستتون دارم,خوش بگذره, به امید دیدار

Comments are closed.